eDoctor Nhà thuốc
logo

Tất cả bài viết trong danh mục

 • Hướng dẫn đặt hàng
 • Hướng dẫn gửi toa thuốc
 • Chính sách hoạt động
 • Chính sách đổi trả

Hướng dẫn đặt hàng

Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm
Tìm kiếm sản phẩm trên thanh tìm kiếm
Hoặc tìm kiếm sản phẩm thông qua danh mục sản phẩm
Bước 2: Chọn sản phẩm
Chọn sản phẩm muốn xem để vào trang chi tiết sản phẩm
Bước 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Chọn số lượng sản phẩm
Chọn "Thêm vào giỏ hàng" nếu muốn mua thêm sản phẩm khác
Hoặc chọn "Thanh toán" để tiến hàng đặt hàng
Bước 4: Xác nhận giỏ hàng
Chọn sản phẩm cần cần mua
Chỉnh sửa sản phẩm
 • Chỉnh sửa số lượng sản phẩm
 • Xóa sản phẩm
Nhấn "Tiến hành đặt hàng" để đặt hàng
Bước 5: Chọn thông tin nhận hàng
Chọn thông tin người nhận hàng
Chọn địa chỉ nhận hàng
Bước 5: Chọn thông tin nhận hàng
Chọn thông tin người nhận hàng
Chọn địa chỉ nhận hàng
Bước 6: Xác nhận đơn hàng
Kiểm tra thông tin nhận hàng
Kiểm tra thông tin đơn hàng
Nhập ghi chú dành cho đơn hàng
Chọn thời gian giao hàng
 • Giao tiêu chuẩn
 • Giao nhanh
Nhập mã giảm giá
Chọn phương thức thanh toán cho đơn hàng
 • Thanh toán tiền mặt
 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng
 • Thanh toán bằng thẻ ATM
 • Thanh toán Ví Momo
Nhấn "Tiến hành đặt hàng" để đặt đơn hàng
Bước 7: Kiểm tra đơn hàng
Nhập mã đơn hàng vào phần kiểm tra đơn hàng để theo dõi trạng thái đơn hàng
Hoặc vào chi tiết đơn hàng để xem trạng thái đơn hàng của bạn
eDoctor Nhà thuốc
Bạn cần hỗ trợ?